Blue Cotton Stripe Size Qty
72" Sq:
84"-90" Sq:
Napkins:
Chair Sashes:
11
6
180
381